Zwiększ efektywność robót strzałowych

TMS dla robót strzałowych

Wybierz funkcjonalności, których potrzebujesz!

to zestaw funkcjonalności umożliwiających:

 • ocenę jakości robót strzałowych oraz jej wpływu na energochłonność i efektywność produkcji,
 • sterowanie procesem produkcyjnym w oparciu o rzeczywiste dane o fragmentacji.
   

Kluczowe funkcjonalności 

Analiza fragmentacji usypu

Fotoanaliza usypu umożliwia:

 • uzyskanie krzywej uziarnienia dla odstrzału,
 • porównanie zakładanej krzywej uziarnienia odstrzału, z krzywą rzeczywiście uzyskaną,
 • ocenę wpływu parametrów odstrzału na energochłonność i efektywność produkcji – w uśrednieniu dla odstrzału.
 

Analiza fragmentacji nadawy

Ciągła fotoanaliza nadawy umożliwia:

 • śledzenie krzywej uziarnienia dla każdego rozładunku wozidła z osobna,
 • ocenę powtarzalności krzywej uziarnienia w ramach tego samego odstrzału (w rozbiciu na rozładunki),
 • ocenę wpływu parametrów odstrzału na energochłonność i efektywność produkcji – w uśrednieniu dla przewozu.
 

Analiza fragmentacji kruszywa na przenośnikach taśmowych

Ciągła fotoanaliza kruszywa na przenośnikach taśmowych umożliwia:

 • bieżącą ocenę wpływu uziarnienia na energochłonność i efektywność produkcji,
 • sterowanie procesem produkcyjnym na bieżąco, w oparciu o informację o uziarnieniu (np. sterownie wielkością szczeliny w kruszarce).

do   pobrania


Folder GÓRNICTWO

Folder BUDOWNICTWO

nasi  PRZYKŁADOWI  klienci


 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji:  polityka prywatności