Zwiększ efektywność procesów produkcyjnych!

TMS MES dla maszyn mobilnych

Wybierz funkcjonalności, których potrzebujesz!

TMS MES to pakiet funkcjonalności, które umożliwiają rozliczanie pracy maszyn i operatorów
w kontekście realizowanych procesów produkcyjnych i ich efektywności.

Modułowa budowa oprogramowania umożliwia przypisanie do każdego użytkownika tylko tych funkcjonalności, które są mu potrzebne.

Każdy raport jest wyposażony w:

 • funkcjonalność tworzenia szablonów - dzięki niemu każdy użytkownik może samodzielnie dopasować kształt i zakres raportów do swoich potrzeb,
 • mechanizm eksportu danych do plików w różnych formatach.

 

Kluczowe funkcjonalności modułu TMS MES dla MASZYN MOBILNYCH

OEE dla maszyn mobilnych

OEE (Overall Equipment Effectiveness) − Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia

Syntetyczna informacja umożliwiająca szybką ocenę stopnia wykorzystania danej maszyny na kopalni bądź budowie - w oparciu o jeden współczynnik procentowy 

KPI dla maszyn mobilnych

KPI (Key Performance Indicator) - Kluczowy Wskaźnik Efektywności

Zestaw syntetycznych wskaźników kontrolnych, które umożliwiają bieżącą i szybką ocenę efektywności pracy danej maszyny.
Przykłady wskaźników KPI dla maszyn mobilnych:

 • zużycie paliwa w l/h,
 • zużycie paliwa w l/t,
 • odsetek czasu pracy na biegu jałowym do czasu pracy ogółem,
 • współczynnik obciążenia silnika maszyny.

rozliczanie załadunków

TMS MES może automatycznie rozliczać tonaż zrealizowanych załadunków dzięki możliwości pozyskania danych z wagi na łyżce ładowarki lub koparki.
Dane te mogą być wykorzystane nie tylko do raportowania załadunków, ale także np. we współczynnikach KPI takich jak:

 • zużycie paliwa w l/t lub
 • wydajność w t/h.

rozliczanie przewozów

TMS MES umożliwia automatyczne rozliczanie przewozów realizowanych przez wozidła technologiczne lub wywrotki - w oparciu o parametr ładowności nominalnej lub wagę pod skrzynią ładunkową.
Tabela przestawna dla raportu przewozów umożliwia między innymi rozliczenie:

 • odrębnie kursów ładownych i kursów powrotnych,
 • przewozów w rozbiciu na trasy ze zdefiniowanego miejsca załadunku do zdefiniowanego miejsca rozładunku,
 • wybranych współczynników KPI dla poszczególnych przejazdów i rodzajów tras,
 • kosztów przewozów w rozbiciu na rodzaje tras,
 • przewozów w rozbiciu na pojazdy, rodzaje ładunków, przedsiębiorstwo (pojazdy własne lub podwykonawcy).

rozliczanie rozładunków

TMS MES umożliwia automatyczne rozliczanie rozładunków realizowanych przez wozidła technologiczne lub wywrotki.

Raport rozładunków ma formę tabeli przestawnej umożliwiającej rozliczenie - w różnych horyzontach czasowych -  ilości rozładunków, ich wagi (t) oraz objętości (m3) w rozbiciu na:

 • miejsca rozładunków,
 • poszczególne pojazdy,
 • rodzaj rozładowanego materiału,
 • przedsiębiorstwo (pojazdy własne, podwykonawcy).

identyfikacja przyczyn postojów i przerw w pracy

TMS MES rejestruje długość postojów poszczególnych maszyn oraz umożliwia identyfikację ich przyczyn.
Raport umożliwia rozliczanie okresów trwania postojów:

 • w różnych horyzontach czasowych,
 • w rozbiciu na poszczególne przyczyny.
 

identyfikacja i rozliczanie procesów technologicznych

TMS MES umożliwia identyfikację rodzaju zadania realizowanego przez maszynę, takiego jak np.:

 • załadunek w zakładzie produkcyjnym,
 • przeładunki na placu składowym czy
 • załadunek samochodu klienta 

Kluczowe parametry pracy maszyny - takie jak czas pracy, zużycie paliwa, załadunki -  mogą być rozliczane:

 • w różnych horyzontach czasowych,
 • w rozbiciu na poszczególne rodzaje czynności.

Dzięki temu możliwe jest wiarygodne i obiektywne rozliczenie kosztów procesu produkcyjnego w rozbiciu na poszczególne operacje technologiczne.

do   pobrania


Folder GÓRNICTWO

Folder BUDOWNICTWO

nasi  PRZYKŁADOWI  klienci


 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji:  polityka prywatności