TMS to redukcja bezpośrednich kosztów realizacji o 20% -30%!!!

Oszczędności i korzyści

Mamy jeden  NADRZĘDNY  CEL:

POMOC PRZY OBNIŻENIU  KOSZTÓW PRODUKCJI w KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWACH  BUDOWLANYCH

STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI uzyskiwanych dzięki zastosowaniu SYSTEMU TMS

(w odniesieniu do wielkości produkcji)

 WZROST EFEKTYWNOŚCI

spadek kosztów amortyzacji bądź leasingu maszyn i urządzeń produkcyjnych

redukcja kosztów zużycia paliwa i energii elektrycznej

ograniczenie kosztów przeglądów serwisowych

obniżenie kosztów robocizny

UNIKALNE ROZWIĄZANIA TMS zapewniają OBNIŻKĘ KOSZTÓW rzędu 20% - 30%

 

Działania operacyjne gwarantujące osiągnięcie korzyści przy zastosowaniu SYSTEMU TMS:

w zakresie MASZYN  MOBILNYCH

 • zastąpienie biegu jałowego pracą pod obciążeniem,
 • kontrola zużycia paliwa, tankowań,
 • poprawa nawyków operatorów.

w zakresie ZAKŁADÓW  PRODUKCYJNYCH

 • zwiększenie wolumenu produkcji,
 • wykonanie tego samego wolumenu produkcji w krótszym czasie,
 • kontrola zużycia energii elektrycznej.

w zakresie CIĄGÓW  TECHNOLOGICZNYCH

 • redukcja biegu jałowego,
 • wzrost wydajności,
 • zwiększenie dostępności,
 • wzrost wykorzystania czasu pracy,
 • optymalizacja organizacji pracy i eliminacja „wąskich gardeł”,
 • zwiększenie wykorzystania zasobów,
 • redukcja zatrzymań i awarii.

SYSTEM  TMS wspiera działania operacyjne poprzez następujące narzędzia do bieżącej oceny ich efektywności:

Współczynniki OEE 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) - Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia 

Współczynniki OEE dostępne są dla:

 • maszyn mobilnych,
 • zakładów produkcyjnych oraz
 • ciągów technologicznych.
Jest to syntetyczna informacja, która umozliwia szybką oceną stopnia wykorzystania danej maszyny, zakładu produkcyjnego lub ciągu technologicznego - w oparciu o jeden współczynnik procentowy.

Współczynniki KPI 

KPI (Key Performance Indicators) - Kluczowe Wskaźniki Efektywności

Współczynniki te pozwalają ukierunkować działania zespołu produkcyjnego na cele operacyjne.

Raporty operacyjne

Zestaw wykresów, zestawień i histogramów, które pokazują jakie działania operacyjne i ich ewentualne zakłócenia wpływają na wzrost lub spadek KPI.
Umozliwiają one także szybką identyfikację miejsca i przyczyn powstania zakłóceń produkcyjnych.

SYSTEM  TMS umożliwia weryfikację efektów poprzez następujące narzędzia:

Wskaźniki KRI

KRI - (Key Results Indicators) - Kluczowe Wskaźniki Rezultatu

Zestaw zagregowanych wskaźników kontrolnych, wyrażonych w wielkościach finansowych, które umożliwiają ocenę wpływu zmian efektywności produkcji na jej koszty i rentowność. 
Przykładowym wskaźnikiem KRI jest:

 • koszt zużytych nośników energii (paliwa i elektryczności) w PLN / t produkcji

Analizy trendów współczynników biznesowych - KPI, KRI, OEE

Analiza trendów, w różnych horyzontach czasowych umożliwia ocenę:

 • wpływu OEE na KPI,
 • wpływu OEE na koszty produkcji,
 • które KPI wpływają w największym stopniu na koszty produkcji,
 • przyczyn zwiększenia kosztów oraz ich identyfikację - spadki wydajności zakładu produkcyjnego i/lub maszyn mobilnych.

Umożliwia ona także szybką identyfikację obszarów wpływających negatywnie na koszty produkcji.

Tym samym możliwa jest koncentracja działań korygujących w obszarach istotnych dla poprawy rentowności.

Dodatkowe usługi analityczne bazujące na wewnętrznej dokumentacji Klienta

Analizujemy korzyści i oszczędności uzyskane dzięki implementacji Systemu TMS MES nie tylko w oparciu o dane dostępne w Systemie, ale także udostępnione nam przez Klientów informacje wewnętrzne.

do   pobrania


Folder GÓRNICTWO

Folder BUDOWNICTWO

nasi  PRZYKŁADOWI  klienci


 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji:  polityka prywatności