Zwiększ efektywność linii technologicznych!

TMS MES dla linii technologicznych

Wybierz funkcjonalności, których potrzebujesz!

TMS MES to pakiet funkcjonalności, które umożliwiają rozliczanie wielkości i wydajności produkcji realizowanej przez zakłady produkcyjne
w odniesieniu do wydajności pracy maszyn mobilnych, wchodzących w skład ciągu technologicznego.

Modułowa budowa oprogramowania umożliwia przypisanie do danego użytkownika tylko tych funkcjonalności, które są mu potrzebne.

Każdy raport jest wyposażony w:

 • funkcjonalność tworzenia szablonów - dzięki której każdy użytkownik może samodzielnie dopasować kształt i zakres raportów do swoich potrzeb,
 • mechanizm eksportu danych do plików w różnych formatach.

 

Kluczowe funkcjonalności modułu TMS MES dla CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

porównanie wydajności pracy poszczególnych maszyn mobilnych, wchodzących w skład linii technologicznej, 

z wydajnością pracy zakładu

Raport dedykowany dla ciągu technologicznego umożliwia między innymi:

 • szybką identyfikację czy przyczyna spadku wydajności tkwi w samym zakładzie produkcyjnym, czy też powstaje na etapie przewozów lub załadunku wozideł,
 • eliminację "wąskich gardeł" w organizacji procesu produkcyjnego,
 • zobrazowanie wpływu codziennych działań operacyjnych na współczynniki OEE oraz KPI.

porównanie załadunków z wielkością produkcji

Funkcjonalność:

 • opracowana dla zakładów produkcyjnych, w których załadunek odbywa się przy wykorzystaniu ładowarek kołowych,
 • umożliwia identyfikację miejsca, w którym tkwi przyczyna spadków wydajności ciągu technologicznego - ładowarki lub zakład.

porównanie załadunków z przewozami

umożliwia:

 • diagnozę, gdzie leży przyczyna spadków wydajności ciągu technologicznego - po stronie załadunków czy przewozów,
 • kontrolę poprawnego załadowania wozideł.

porównanie przewozów z wielkością produkcji

umożliwia:

 • diagnozę, czy przyczyna spadków wydajności ciągu technologicznego leży po stronie przewozów czy zakładu produkcyjnego,
 • wyliczenie wielkości bufora półproduktów.

OEE dla linii produkcyjnej

OEE (Overall Equipment Effectiveness) − Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia

Syntetyczna informacja, która umożliwia szybką ocenę stopnia wykorzystania danej linii produkcyjnej - w oparciu o jeden współczynnik procentowy. 

 

KPI dla ciągu technologicznego

KPI (Key Performance Indicator) - Kluczowy Wskaźnik Efektywności

Zestaw syntetycznych wskaźników kontrolnych, które umozliwiają bieżącą i szybką ocenę efektywności pracy ciągu technologicznego.
Przykładowym wskaźnikiem KPI dla ciągów technologicznych jest:

 • zużycie paliwa przez maszyny w odniesieniu do wielkości produkcji zakładu produkcyjnego

współczynniki KRI

KRI (Key Results Indicator) - Kluczowy Wskaźnik Rezultatu

Zestaw zagregowanych wskaźników kontrolnych, wyrażonych w wielkościach finansowych, które umożliwiają ocenę wpływu zmian efektywności produkcji na jej koszty
i rentowność. 
Przykładowy wskaźnik KRI to:

 • koszt zużytych nośników energii (paliwa i prądu) w zł na tonę produkcji
 

porównanie produkcji ze sprzedażą

Umożliwia bieżący nadzór nad wyliczonymi stanami magazynowymi.

do   pobrania


Folder GÓRNICTWO

Folder BUDOWNICTWO

nasi  PRZYKŁADOWI  klienci


 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji:  polityka prywatności