Zwiększ efektywność zakładów produkcyjnych!

TMS MES dla zakładów produkcyjnych

Wybierz funkcjonalności, których potrzebujesz!

TMS MES to pakiet funkcjonalności, które umożliwiają rozliczanie wielkości produkcji oraz analizę i kontrolę jej wydajności.

Modułowa budowa oprogramowania umożliwia  przypisanie do każdego użytkownika tylko tych funkcjonalności, które są mu potrzebne.

Każdy raport jest wyposażony w:

 • funkcjonalność tworzenia szablonów - dzięki czemu każdy użytkownik może samodzielnie dopasować kształt i zakres raportów do swoich potrzeb,
 • mechanizm eksportu danych do plików w różnych formatach.

 

Kluczowe funkcjonalności modułu TMS MES dla  ZAKŁADÓW  PRODUKCYJNYCH

  automatyczne rozliczanie produkcji

TMS MES automatycznie rozlicza produkcję na podstawie danych pozyskanych z:

 • wag przenośnikowych lub
 • systemu SCADA

oraz dostarcza raporty produkcyjne:

 • o zróżnicowanym stopniu szczegółowości - w zależności od potrzeb,
 • w wybranych przez użytkownika horyzontach czasowych.
  OEE dla zakładu produkcyjnego

OEE (Overall Equipment Effectiveness) − Całkowita Efektywność Sprzętu lub Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia

Syntetyczna informacja umożliwiająca szybką ocenę stopnia wykorzystania danego zakładu produkcyjnego - w oparciu o jeden współczynnik procentowy.

  rozliczanie zyżycia energii elektrycznej przez zakład produkcyjny

TMS MES automatycznie rozlicza zużcie energii elektrycznej - na podstawie danych pozyskanych z liczników energii lub systemu SCADA.
Dane te mogą być wykorzystane między innymi do:

 • identyfikacji strat energii elektrycznej - poprzez identyfikację sytuacji, w których energia jest zużywana, a taśmociąg jest pusty,
 • kalkulacji wybranych współczynników KPI  - zużycie energii elektrycznej na tonę produkcji,
 • oceny bezpośrednich kosztów produkcji.
  rozliczanie gazu zużytego przez suszarnie piasku

TMS MES mierzy automatycznie pobór gazu w kopalniach piasku.
Dane te mogą być wykorzystywane między innymi do:

 • identyfikacji strat gazu - poprzez identyfikację sytuacji, w których gaz jest zużywany, a taśmociąg jest pusty,
 • kalkulacji wybranych współczynników KPI - zużycie gazu na tonę produkcji,
 • szacowania bezpośrednich kosztów produkcji.
  KPI dla zakładu produkcyjnego

KPI (Key Performance Indicator) - Kluczowy Wskaźnik Efektywności

Zestaw syntetycznych wskaźników kontrolnych umożliwiających bieżącą i szybką ocenę efektywności pracy zakładu produkcyjnego.
Przykładami wskaźników KPI dla zakładów produkcyjnych są:

 • wydajność w t/h,
 • zużycie energii elektrycznej na tonę produkcji lub
 • zuzycie gazu na tonę produkcji.
  identyfikacja przyczyn przerw i postojów

TMS MES umożliwia identyfikację przyczyn postojów zakładu produkcyjnego.
Raport umożliwia rozliczenie okresów trwania postojów:

 • w różnych horyzontach czasowych,
 • w rozbiciu na poszczególne przyczyny.

do   pobrania


Folder GÓRNICTWO

Folder BUDOWNICTWO

nasi  PRZYKŁADOWI  klienci


 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji:  polityka prywatności